Home

 

 

 

 

Welkom op mijn site!

Met plezier deel ik mijn beeld- en denkwerk, ontwikkeld in 35 jaar uitoefening van de toegepaste en de vrije kunst. Het doel van de site is niet zo zeer om werk te genereren of doeken te verkopen, maar om mijzelf te laten zien en het plezier over te brengen dat ik altijd heb gehad in vormgeven en het nadenken daarover.

 

Over mijzelf:

Na ruim 26 jaar werk bij verschillende architectenbureaus kwam er in 2009 een rigoureuze ommezwaai: niet langer meer zelf ontwerpen maar in gemeentedienst beleid maken en de planontwikkeling van anderen begeleiden. Dat was wennen, zeker, maar ook een onverwachte kans voor een nieuwe persoonlijke ontwikkeling en een nieuwe visie op het begrip dienstbaarheid. De functie stelde nieuwe eisen aan het vermogen tot beschouwen en vroeg de ontwikkeling van een relatief on-ontgonnen vaardigheid: schrijven. Sinds dat jaar heeft de drang tot vormgeving een nieuw kanaal gevonden: dat van de schilderkunst, met als voorlopig hoogtepunt deelname aan de Zomerexpo van het Haagse Gemeentemuseum in 2014.

 

 

Twee werkvelden

Enerzijds architectuur en stedenbouw, en anderzijds beeldende kunst. Los van elkaar, maar wederzijds stimulerend.

 

 

 

Janwillem Snieder

architectuur en stedenbouw

beeldende kunst

Copyright © All Rights Reserved