diensten

Diensten architectuur en stedenbouw

 

 

Architectuur en stedenbouw

Naast mijn huidige betrekking bij de gemeente Heiloo heb ik ruimte voor kleinere ontwerpopdrachten. Voor meer substantiele projecten kan ik op maat samenwerkingen aangaan. Ook kan ik freelance voor architectenbureaus werken.

 

Onderzoek, beleid, redactie

Beeldkwaliteitplannen;

Beleidsstukken t.a.v. ruimtelijk-visuele vraagstukken, zoals structuurvisies;

Beeldkwaliteit-deel van ruimtelijke onderbouwingen;

Architectuur- en stedenbouwbeleid zoals welstandsnota’s;

Redactie van woord en beeld van publicaties in het vakgebied.

 

Kwaliteit en consultatie

Supervisie en previsie; lidmaatschap Q-teams;

Architectuurconsultatie voor niet-ontwerpers: Niet elk bouwplan, hoe gedegen ook opgezet, leidt tot een goede ruimtelijke kwaliteit. Welstandscommissies toetsen plannen op kwaliteit maar hun rol is niet begeleidend. Met een beperkt consult is vaak een enorme sprong in architectonische kwaliteit te behalen;

Inbreng architectenregistratie: in samenwerkingsverbanden kan ik - waar dat is vereist- mijn architectenregistratie inbrengen.

 

Klankbord voor ontwerpers

Veel collega-architecten werken solo, of zijn binnen hun bureau de enige ontwerper. Ieder ontwerpproces kent zijn blinde vlekken en iedere ontwerper ontmaskert die ook wel op termijn, maar er is een kortere weg, en die scheelt veel tijd en geld: gewoon tegen een vakgenoot aanpraten! Ik kan die klankbordrol met plezier vervullen. Ook kan ik binnen grotere bureaus als 'neutrale' buitenstaander de rol van voorzitter vervullen van het ontwerpoverleg.

 

Artist impressions

Daarbij ligt mijn kracht in handschetsen en stripverhaal-achtige onderbouwing van een ontwerpvisie.

 

 

Janwillem Snieder

architectuur en stedenbouw

beeldende kunst

Copyright © All Rights Reserved