architectuur en stedenbouw

ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW

 

Dienstbaarheid is in dit werkveld essentieel. Dat kán betekenen: een stap terugzetten van de directe wens van de opdrachtgever, die soms een direct beeld voor ogen heeft. Eerst is aan de orde: luisteren om tot de onderliggende vraag te komen, en kijken wat de locatie nodig heeft. Vervolgens de horizon verbreden met voorbeelden en onderzoeksschetsen. Pas daarna is vormgeving aan de orde. Hoe kwellend dat ook kan zijn: het is de kunst om dat uit te stellen. Bouwen brengt een verantwoordelijkheid met zich mee; een jas kan je snel afdanken, maar een gebouw moet meer dan een leven meekunnen, een stedenbouwkundig plan mogelijk zelfs eeuwen! Het huidige tijdvak is fascinerend. Het gaat steeds minder om het maken van pasklare plannen, maar om het signaleren en faciliteren van ontwikkelingen. Dat is tegelijkertijd een maatschappelijke en voor mij een persoonlijke ontwikkeling. Het gaat me nu meer om plannen die een goede, duurzame inpassing kennen in hun omgeving dan om het realiseren van iconische gebouwen. Wellicht een verschuiving van architectuur naar stedenbouw; zeker een van ego naar dienstbaarheid.

 

Janwillem Snieder

architectuur en stedenbouw

beeldende kunst

Copyright © All Rights Reserved