Over

Over mijzelf:

Na ruim 26 jaar werk bij verschillende architectenbureaus kwam er in 2009 een rigoureuze ommezwaai: niet langer meer zelf ontwerpen maar in gemeentedienst beleid maken en planontwikkelingen begeleiden. Dat was wennen, maar ook een onverwachte kans voor een nieuwe persoonlijke ontwikkeling en een nieuwe visie op het begrip dienstbaarheid. De vroeg om de ontwikkeling van een relatief onontgonnen vaardigheid: schrijven. Tegelijkertijd vond sinds dat jaar mijn vormgevingsdrang een hernieuwd kanaal: dat van de schilderkunst, met als voorlopig hoogtepunt selectie voor de Zomerexpo van het (toenmalige) Haagse Gemeentemuseum in 2014.Curriculum Vitae

Leiden, 23 september 1956

Getrouwd, dochter en zoon (’94 en ’97)

Woonplaats: Alkmaar


Opleidingen

2006 – 2014: Academie Crejat (Alkmaar)

Tekenen en schilderen + academische jaren

2012 - 2013: Bestuursacademie

Leergang strategisch adviseren in de publieke sector

1975 - 1983: TU Delft  Bouwkunde

afstudeerrichting architectuur

1974 - 1975: Rietveld Academie

algemeen jaar


(samen)werkverbanden

2017 – heden

Oprichter en lid van schildersgroep ‘Weerwerk’

2016 – heden

Stedenbouwkundige bij de BUCH, werkorganisatie voor Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo

2009 – 2016

Stedenbouwkundige en milieucoördinator bij de Gemeente Heiloo afdeling VROM

2000 - 2009

Architect bij FKG architecten (Zaandijk) 

1994 – 2000

Architect bij Reus en Leeuwenkamp architecten/adviseurs (Alkmaar) 

1989 – 1994

Zelfstandig architect bij Snieder en Bouw, architecten/adviseurs (Amsterdam) 

1983 – 1989

Tekenaar, projectleider, ontwerper bij Snieder Duyvendak Bakker, architecten/ingenieurs (Amsterdam)


Projecten

Stedenbouwkundige ontwerpen en studies, alle vormen van woningbouw, politiebureau’s, brandweerkazernes, multifunctionele accommodaties, scholen, hotels, bibliotheken, sportgebouwen, kantoren, bedrijfsgebouwen, verzorgingshuizen, dierenasiels, bruggen, viaducten, tunnels, geluidsschermen


Overige werkzaamheden

Als gemeentelijke beleidsmedewerker:

(co)auteur toekomstvisie, structuurvisie, welstandsnota, duurzaamheidsagenda; supervisor stedenbouw en architectuur; stedenbouwkundige begeleiding van ontwikkelingsgebieden; Q-teamlid; bouwteamlid voor de ambtelijke fusie van de gemeentes Bergen, Castricum en Uitgeest; werkgroeplid Regionale Energie Strategie

In ander verband:

Diverse kunstcommissies, architect-lid welstandscommissie, lezingen, workshops, onderzoekswerk aspecten van ruimtelijke kwaliteit, publicaties over architectuur en kunst.


Verdere activiteiten en interesses

Bestuurslid Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, actief lid vereniging ‘de Zeilpunter’, brede interesse in cultuur, wetenschap, maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken, hardlopen in de natuur
Janwillem Snieder

architectuur en stedenbouw

beeldende kunst

Copyright © All Rights Reserved