diensten

Diensten architectuur

en stedenbouwArchitectuur en stedenbouw

Mijn huidige dienstverband bij de BUCH-gemeentes laat geen betaalde nevenwerkzaamheden toe. Niettemin verbreed ik graag mijn horizon en stel ik mijn ervaring ter beschikking. Voor werkelijk interessante werkzaamheden kan -in goed overleg met mijn werkgever- een vorm worden gevonden (bijvoorbeeld door betaling in de vorm van een schenking aan een goed doel):

  

Kwaliteit en consultatie

Supervisie bij ontwikkelingen; lidmaatschap Q-teams of welstandscommissie

 

Klankbord voor ontwerpers

Veel ontwerpers werken solo. Als klankbord kan ik blinde vlekken in het ontwerpproces ontmaskeren. Ook lijkt het me interessant om binnen grotere bureaus het ontwerpoverleg te begeleiden.

 

Artist impressions

Daarbij ligt mijn kracht in handschetsen en stripverhaal-achtige onderbouwing van een ontwerpvisie.

Janwillem Snieder

architectuur en stedenbouw

beeldende kunst

Copyright © All Rights Reserved